Våra produkter

Därför har vi valt att tillverka i stort sett alla våra rör i PE100 RC

– marknadens säkraste och bästa råvara med 17 gånger högre kravnivå

Lång livslängd kräver bästa råvaran

I takt med att kraven hela tiden ökar på kostnadseffektivare och säkrare rörsystem, lanserades 2005 materialet PE100 RC, där RC står för Resistance to Cracks, med fler och starkare sammanbindningar mellan molekylerna. Resultatet är ett råmaterial och tryckrörsystem med avsevärt högre motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG – Slow Crack Growth).

Vi rekommenderar därför att man alltid väljer rör tillverkade av PE100 RC, vilket ger ett tryggare och mer kostnadseffektivt rörsystem.

Fler sammanbindningsmolekyler

PE100 RC polymeriseras med hexen istället för buten som ofta används till traditionell PE. Hexen är en så kallad alken med långa molekyler som förstärker sammanbindningen i en molekylkedja. Sammanbindningsmolekylerna medför att RC-materialet är starkare men framför allt håller de ihop strukturen i de kristallina områdena. PE-polymeren är därmed designad för största möjliga mekaniska motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG).

Läs mer om Polyeten PE100 RC >

3L® Leak Control är marknadens säkraste tryckrörsystem

– passar även för självfallsledning med extra höga krav

Behovet av säkra transporter av vatten och förorenade ämnen ökar alltmer. Eventuella läckor på ledningsnät kan få katastrofala följder – om de inte upptäcks i tid.

3L® Leak Control är ett rör tillverkat av PE100 RC försett med en kraftig mantel av PEplus samt ett diffusionstätt konduktivt (spänningsledande) skikt av aluminium som ger full kontroll över eventuella skador och möjliga läckage för optimalt mark- och vattenskydd.

En övervakningsenhet ansluten till röret avger ett larm även vid en mycket liten skada på röret. Systemet kan automatiskt stänga av anslutna pumpsystem och därmed i ett tidigt skede förhindra ytterligare konsekvenser orsakade av läckage.

Läs mer om 3L® Leak Control >

SLA® Barrier Pipe

– tillhör marknadens mest diffusionstäta rörsystem

Extena erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa rörsystem för den svenska marknaden –inklusive det diffusionstäta rörsystemet SLA® Barrier Pipe. Detta unika system har en diffusionsbarriär av konduktiv aluminium som förhindrar genomträngning av förorenande ämnen och som ger ett av marknadens säkraste skydd för både känslig media och miljö.

Läs mer om SLA® Barrier Pipe >

SLM® 3.0 med kraftig mantel av PEplus

– mantel motsvarande 25% av rörets godstjocklek (exempel vid dimension 250 mm/SDR17)

Mantlade tryckrör, som även kallas ”kappade rör”, är utrustade med en yttre mantel som kan vara tillverkad i olika material där de vanligast förekommande materialen är polypropen (PP) och polyeten (PE). Extenas mantlade rör (SLM, SLA, 3L) har en kraftig mantel i PEplus som är en polyeten med hög densitet som ger 60% mindre påverkan/slitage jämfört med mantel av PP.

I dimension upp till 355 mm/SDR17 motsvarar mantelns tjocklek ca 20-30% (3-5 mm) av rörets godstjocklek. I dimension över 355 mm är tjockleken i procent något lägre men mantelns tjocklek i mm är dock större. Detta gör SLM® 3.0 mycket lämpligt vid alternativa installationsmetoder som exempelvis styrd borrning, rörtryckning och rörspräckning. Vår kraftiga mantel på 3-5 mm skall heller inte förväxlas med de tunnare kappor på under 1 mm som finns på marknaden.

Läs mer om SLM® 3.0 med extra kraftig mantel >

Extena är Sveriges ledande leverantör av kabelskyddsrör SRS och SRE-P

Extena leder utvecklingen och tillverkningen av kabelskyddsrör SRS och SRE-P i Sverige, en position som uppnåtts genom långsiktig fokus på innovation och kvalitet. Vi har valt att specialisera oss på ett fåtal noga utvalda nyckelprodukter, som exempelvis SRS, SRE-P, Prefab Kraft (SRS med fördragen kraftkabel) samt kabelskyddsrör för Optofiber med två godstjocklekar, för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i alla led.

Vi är dessutom landets främsta leverantör av kabelskyddsrör på coil. Våra produkter har högre ringstyvhet än vad standard kräver och rören ger både effektivare förläggning, lägre totalkostnad och en säkrare livslängd jämfört med traditionell läggning av elkabel i sandbädd.

Läs mer om kabelskyddsrör från Extena >

Se vår stora katalog om rörsystem av polyeten

Förutom att vi presenterar marknadens bredaste sortiment när det gäller rörsystem av polyeten, berättar vi bland annat om kvalitetstester som överträffar normen, PE100 RC, flerskiktsrör och om vad som krävs för en säker skarvning.

PE100 RC
-det bästa valet

Leverantör av stora projekt

Expert på
flerskiktsrör

Högre krav än
standard

Aktuellt

Håll dig uppdaterad – anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Genom vårt nyhetsbrev kan du hålla dig uppdaterad kring nyheter, spännande rörprojekt och annan intressant information om rörsystem av polyeten från marknadens ledande tillverkare.

Specialister

Vi är specialister på extrudering av rör i termoplaster och ett av de ledande företagen i Norden inom bland annat tryckrör av PE100 RC, flerskiktsrör, kabelskyddsrör, isolerade rör samt specialrör för olika ändamål. Vi ligger i absolut framkant när det gäller att använda utvecklade råvaror, vilket PE100 RC är ett bra exempel på.

Tillgängliga

Viktiga framgångsfaktorer är vår långa erfarenhet och vår strävan att alltid vara så tillgängliga och så nära våra kunder som möjligt. Idag förfogar vi över avancerad tillverknings- och utvecklingsteknik. Extena är en trygg partner genom såväl hela upphandlingsprocessen som projekteringen.

Yrkeserfarenhet

Vår företagshistoria sträcker sig ända tillbaks till 1970-talet. Våra medarbetare besitter idag en både bred och hög kompetens. Sedan april 2020 är Extena en del av den tyska koncernen egeplast som under flera årtionden har varit Europas ledande tillverkare av tryckrörsystem av polyeten i allmänhet och flerskiktsrör i synnerhet.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan givetvis även ringa eller skicka ett mail till oss.

Extena Anders Mattsson Försäljningsansvarig

Anders Mattsson, försäljningsansvarig Extena

Extena AB

–en del av egeplast international GmbH

 

Storlidenvägen 5
935 93 Norsjö

Org. nr: 556458-4448

Telefon

+46 (0)918 333 70


E-post

info@extena.sefi.extena.se