Tuotteemme

3L® Leak Control vuotojen verkkovalvonnalla

Diffuusiosuojattu PE100 RC -putkijärjestelmä esimerkiksi juomaveden (siirrettävän aineen) tai ympäristön varjeluun. Varustettu vahvalla PEplus-suojakuorella. Pysyvästi valvottu putkijärjestelmä, joka havaitsee vauriot ja ilmoittaa niistä reaaliaikaisesti.

Extena 3L Tryckrör polyeten med permanent funktionskontroll online
Väestökasvun myötä kasvaa myös tarve turvalliselle veden ja saastuneiden aineiden siirrolle. Vuodoilla voi olla katastrofaaliset seuraamukset, jos niitä ei havaita ajoissa.

3L® Leak Control on PE100 RC -putki, jossa on luja PEplus-suojakuori ja diffuusiosuojattu jännitettä johtava alumiinikerros, jonka avulla saadaan tieto mahdollisista vuodoista pohjaveden ja vesistöjen suojaamista varten.

Putkeen liitetty valvontayksikkö hälyttää myös erityisen pienistä putkivaurioista. Viestit lähetetään suoraan ohjauskeskukseen tai matkapuhelimeen. Järjestelmä voi sulkea pumppujärjestelmän automaattisesti ja estää siten vuodosta aiheutuvat seuraamukset.

Diffuusiosuojattu ja havaitseva
Sähköä johtavasta alumiinista valmistettu putken keskikerros on myös kumpaankin suuntaan toimiva diffuusiosuojana. Saastuneeseen maaperään asennettu putki suojaa siirrettävää juomavettä. Toisaalta putki suojaa herkkää ympäristöä, kun putkessa siirretään jätevettä tai muita saastuneita aineita esimerkiksi pohjavesialueella.

Lisäsuojaa naarmuja ja pistekuormitusta vastaan
Putken vahva suojakuori on valmistettu PEplus-materiaalista. Esimerkiksi 250 mm/SDR17 -putkessa suojakuoren osuus on 25 prosenttia seinämän paksuudesta.

Vahva suojakuori suojaa putkea asennusnaarmuilta ja -vaurioilta, ja sen lisäksi se hajauttaa pistekuormituksen laajalle alueelle, mikä pienentää vaikutusta pääputkeen. Tarvittaessa suojakuoren materiaali voidaan sovittaa käyttöympäristöön. 3L® Leak Control täyttää PAS 1075 tyyppi 3 -vaatimukset (putket vahvalla suojakuorella).

Täydellinen järjestelmä: putket, yhteet ja kaivot
3L® Leak Control -putkivalikoima on laaja: halkaisija voi olla 25–1200 mm. Täydelliseen järjestelmään kuuluu myös erikoisyhteitä ja kaivot sekä nykyaikainen mittaustekniikka, jolla havaitaan putkivauriot nopeasti.

Saksassa 3L® Leak Control -putkijärjestelmä täyttää ATV-DVWK-A 142 -standardissa määritetyn jatkuvan vuotovalvonnan vaatimukset vedenottamoiden (juomaveden) suoja-alueelle II, jossa on suuri riskipotentiaali. Pohjoismaiden markkinoilla ei kuitenkaan vielä ole vastaavia standardeja.

3L® Leak Control vaurioiden ja vuotojen online-valvonnalla ja automaattisella sulkemisella

3L® on kattava järjestelmä, joka on tarkoitettu mahdollisten vaurioiden ja vuotojen havaitsemiseen viipymättä putkissa olevien johtimien avulla. Siten toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti. 3L® Leak Control -järjestelmän johdinverkosto on yhdistetty valvontayksikköön, joka ilmoittaa, jos putkeen tulee pienikin vaurio. Se lähettää tällöin virheilmoituksen suoraan valvontakeskukseen tai matkapuhelimeen.

3L®-valvontayksikköön voi yhdistää myös venttiileitä tai pumppuja, jolloin ne pysäytetään linjavaurion tapauksessa.
Extena SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör skydd av miljö

Ympäristön suojaksi

3L® suojaa ympäristöä, kun putkissa siirretään jätevettä esimerkiksi, kun jätevesi viedään vedenottoalueen tai herkän luontoalueen läpi.
Extena SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör skydd av dricksvatten

Juomaveden suojaksi

3L®-järjestelmä on tarkoitettu juomaveden siirtämiseen sellaisten alueiden läpi, joissa epäillään maaperän saastuneen.

Extena 3L® on paras vaihtoehto teollisuusaloille, joissa halutaan hallita putkistoja täysin.

Kun teollisuusalalla käsitellään ympäristölle vaarallisia aineita, ne eivät saa päästä vuotamaan maaperään. Siksi yhä useammat alan toimijat ovat asentaneet 3L®-putkijärjestelmän online-valvonnalla, jolla pienetkin vuodot voidaan havaita ja korjata viipymättä. Tämä minimoi tulevien kunnostustöiden tarpeen ja ympäristölle haitallisten aineiden pääsyn luontoon.

3L® Leak Control -putkijärjestelmällä on KIWA-sertifiointi (luokka III). Testeissä selvitettiin muun muassa diffuusio pitkällä aikavälillä ja esimerkiksi TCE:n (trikloroeteeni) vaikutukset. Vaatimuksen mukaan putkijärjestelmän käyttöiän pitää olla vähintään 50 vuotta. Laskelmien perusteella 3L® Leak Control estää epäpuhtauksien diffuusion vielä sadan vuoden kuluttuja. Näiden testien ja laskelmien perusteella 3L® on saanut KIWA-sertifioinnin (BRL-K 170101).
Extena 3L Med permanent funktionskontroll online
3L® Leak Control on vastustuskykyinen syövyttäville aineille ja se kestää myös korkeita paineita ja lämpötiloja. Näin se varmistaa maaperän ja pohjaveden suojauksen.

Sertifioitu diffuusiosuojakerros
KIWA on laitos, joka testaa polyeteeniputkijärjestelmiä ja sertifioi niiden diffuusiosuojakerroksen.

Putket jaetaan kahteen luokkaan:
Luokka II Sopii asennettavaksi maaperään, jonka epäpuhtauspitoisuus saattaa ylittää raja-arvot.
Luokka III Sopii asennettavaksi maaperään, jossa saattaa olla suuria epäpuhtausesiintymiä.

3L® Leak Control on testattu ja sertifioitu luokka III:n mukaan.

Lisätietoja saa ladattavasta PDF-tiedostosta (1,6 Mt) > (KIWA – Riktlinje BRL K-17101 2017-12-12 -arviointiohje KIWAn tekniseen hyväksyntään tuotetodistusta varten luokan II ja luokan II polyeteeniputkijärjestelmille, joissa on alumiinisuojakerros juomaveden siirtämiseen saastuneessa maaperässä).

KIWA CERTIFICAT SLA Barrier Pipe Diffusionstätt rör

Tuotteen edut

  • PE100 RC -materiaalista valmistettu putkijärjestelmä varmistaa käyttöiän ja tehostaa asennusta.
  • Putkessa on jännitettä johtava alumiinikerros putkilinjan jatkuvaa verkkovalvontaa ja vuotojen täsmällistä havaitsemista varten.
  • 3L Leak Control on täydellinen järjestelmä putkijärjestelmän verkkovalvontaan.
  • Esimerkiksi 250 mm/SDR17 -putkessa PEplus-suojakuoren osuus on 25 prosenttia seinämän paksuudesta.
  • Putkijärjestelmä sopii asennukseen ympäristöön, jossa halutaan jatkuva verkkovalvonta mahdollisten putkivaurioiden varalta.
  • Varmat hitsausliitokset DVS 2207 -standardin mukaan.
  • Minimaalinen soikeus varmoja liitoksia varten.
  • Täydellinen valikoima yhteitä.

Asennustekniikka

Extena läggning tryckrör Polyeten PE100 RC
Tavanomaiseen kaivamalla tehtävään asennukseen ja PE100 RC -putkiasennuksiin.
Extena 3L Med permanent funktionskontroll online

Jatkuva vuotovalvonta ilmoittaa kaikista vaurioista.

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC för alternativa läggningsmetoder

Sopii myös vaihtoehtoisiin asennusmenetelmiin.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

Diffuusiosuojattu putkijärjestelmä suojaa niin siirrettävää ainetta kuin ympäristöä.

Extena SLA Barrier Pipe rördel Diffusionstätt rörsystem för förorenad mark

Toiminnantarkistus asennuksen jälkeen.

Hyväksynnät/sertifioinnit

Extena godkännande certifikat Nordic Poly Mark
Extena Certifierat enligt DK-VAND
Extena Egeplast Tryckrör certifierat FI
Extena Egeplast Certifierat TÜV
KIWA

Faktat

Yhteet

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rördel

PE-yhteet

– ruiskupuristettu
– saumaton
– sorvattu
– segmentoitu

Extena rördel Polyeten Elsvetsmuff Tryckrör

Sähköhitsausosat

Kattava valikoima sähköhitsausosia eri käyttötarkoituksiin.

Extena rördel Polyeten Flänsförband Tryckrör

Laippaliitokset

Runsas valikoima laippaliitoksia, kuten irtolaippoja, SF-laippoja ja HP-laippoja.

Extena 3L Rördel Med permanent funktionskontroll online

Järjestelmään sopivat yhteet

3L®-putkiin saa valikoiman soveltuvia yhteitä. Myös erikoisvalmistus piirustusten mukaan.

Toimitusvaihtoehdot

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Rulle

Kieppi

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Trumma

Kela

Extena Tryckrör Polyeten PE100 RC Raka längder

Kankipituudet

6, 12, 18 tai 20 m

  • Kaikissa putkissa on päätytulppa.
  • Muita kuin vakiopituuksia tilauksesta.

Liittyvät asiakirjat

Extena Broschyr Tryckrör polyeten PE100 RC

Esite
PE100 RC

Pääkonttori

Extena AB

Storlidenvägen 5

SE-935 93 Norsjö

RUOTSI

Puhelin +46 (0)918-333 70

info@extena.se

www.extena.com

Yritystunnus: 556458-4448

Extena Suomi

Puhelin +358 2 7249353

info@extena.fi

www.extena.fi

Extena Norja

Puhelin +47 483 42 558

info@extena.no

www.extena.no